Home · Symulacje menedżerskie

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Symulacje menedżerskie

Od kilkunastu lat gry menedżerskie to jedne z najbardziej poszukiwanych a zarazem najbardziej wysokojakościowych sposobów prowadzenia treningów dla firm. Efektywność rozwijania postaw z użyciem tej metody zbliża się do dziewięćdziesiąt procent. Na przykład odgrywanie ról i dyskusje to jedynie czterdzieści procent nauczonych trwale informacji. Z tej dokładnie przyczyny dyrektorzy jednostek zarządzania zasobami ludzkimi tak bardzo cenią symulacje menedżerskie.

Mam przyjemność być współautorem poniższych gier biznesowych:
- Maksymalne Inwestycje – finanse podstawowe dla młodych pracowników departamentów niefinansowych.
- Great Stadium Challenge – zarządzanie wydziałem w warunkach rywalizacji i dominacji rynkowej.
- Rugby Competition on Milkyway – innowacyjność w interdyscyplinarnej pracy zespołowej.
- Gorący powiew – mentoring w drużynie marzeń.
- Mikrofon i publiczność – zostań sławny. Symulacja pracy mówcy.

01.10.2014. 13:15