Home · Blog · Środki Unijne na warsztaty z zarządzania

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Środki Unijne na warsztaty z zarządzania

Uczestnicy ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy. Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Lubuski Fundusz Infrastrukturalny” na Warsztaty Zarządzanie Projektem dotację dostały następujące projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Działu Marketingu w przedsiębiorstwie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Program Szkoleniowy dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "Budowa "ostatniej mili" w rejonie Zgierz, Stryków oraz Głowno"
 • import szansą na wzrost konkurencyjności firmy Instalcompact
 • nowoczesny system B2B kluczem do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Archicom Asset Management Sp. z o.o. a jej partnerami.
 • nowoczesny pomysł + inwestor zewnętrzny = SUKCES
 • sporządzenie uruchomienia koncepcji rozwoju importu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • sporządzenie i implementacja nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • opracowanie i uruchomienie wzoru użytkowego dla procesu transportu technologicznego EHB
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji innowacyjnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • sporządzenie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku
 • struktura B2B automatyzująca wymianę informacji ze zintegrowanymi systemami informatycznymi partnerów Signum sp.z.o.o.
 • plan i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • reorganizacja przedsiębiorstwa oraz uruchomienie nowoczesnych procedury produkcji zabawek w TREFL S.A.
 • zintensyfikowanie działalności LMT-edukacja Wojciech Syrocki na rynki zagraniczne.
 • program wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • wdrożenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF
 • uruchomienie koncepcji ekspansji importu w spółce Laserstar Sp. z o.o sp. k.
 • wdrożenie koncepcji ekspansji importu w przedsiębiorstwie Marbo S.C.
 • uruchomienie dwóch innowacyjnych procedury drogą do zwiększenia konkurencyjności.
 • zbudowanie nowoczesnego portalu umożliwiającego oszacowanie energochłonności budynków wraz ze wskazaniem optymalizacji.
 • wypracowanie cyfrowego systemu do zarządzania relacjami z klientami
 • zbudowanie zdalnego serwisu do tworzenia i automatyzacji Biznes Planów eFinika.pl
 • zbudowanie zdalnego serwisu integrującego e-usługi i informacje z zakresu turystyki oraz organizacji czasu wolnego.

  24.09.2015. 00:17