Home · Blog · Środki Unijne na kursy HR

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Środki Unijne na kursy HR

Kursanci z wybranych przedsiębiorstw aplikowali o granty i w porozumieniu z nami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Program Infrastrukturalny” na cztery Szkolenia Miękkie grant dostały wymienione tutaj projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Handlowców w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "Ostatnia mila" - Internet szerokopasmowy dla mieszkańców centralnej i południowej Wielkopolski
 • "Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania"
 • nowoczesny proces inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • innowacyjny portal udostępniający kompleksową ofertę turystyki nadmorskiej “ morze-latem.pl
 • sporządzenie procedury oraz implementacja produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • opracowanie i implementacja systemu zarządzania informacją i komunikacją z klientem
 • opracowanie i implementacja technologii wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • opracowanie i implementacja produkcji wzorów nowych zabawek w MARIO-INEX Częstochowa
 • opracowanie nowych materiałów i wdrożenie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • sporządzenie oraz implementacja produkcyjne innowacyjnych aluminiowych systemów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • platforma zdalna TEWI
 • plan stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • sporządzenie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce
 • rozszczerzenie sprzedaży eksportowej klejów przemysłowych przez firmę Extrem sp z o.o.
 • proces umawiania terminów szkoleń i koordynacji zasobów w czasie rzeczywistym dla szkół i ośrodków nauki jazdy.
 • opracowanie interdyscyplinarnego modelu wymiany informacji pomiędzy firmą ABW a współpracującymi Partnerami.
 • opracowanie serwisu Uczdziecko.pl - uruchomienie nowej e-usługi w obszarze edukacji i rozwoju dziecka.
 • implementacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przemyśle kosmetycznym
 • uruchomienie procesów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.
 • uruchomienie technologii produkcji innowacyjnych zagłówków aktywnych stosowanych w samochodach osobowych
 • implementacja modernizacyjnej procedury budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
 • stworzenie zdalnego centrum pozyskiwania informacji prawnych
 • zbudowanie cyfrowego serwisu do bezobsługowego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • zbudowanie mobilnego serwisu umożliwiającego tworzenie kampanii rekrutacyjnych i zarządzanie procesem rekrutacji

  17.05.2016. 22:11