Home · Blog · Raporty dodatkowe - symulacyjne ćwiczenia biznesowe

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Raporty dodatkowe - symulacyjne ćwiczenia biznesowe

Serdecznie prosimy absolwentów naszych treningów i symulacji decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie opublikowanych na tej stronie źródeł na szkolenie Gry .
Przypominamy przy tym, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera tytuły wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Państwa symulacji.
 • Szkolenie Kompetencji Proaktywnych w Konkurencyjnej Instytucji, Norbert Stanisławski
 • Szkolenia Techniczne, Joanna Balzak
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych
 • Obsługa kotłów CO
 • Zarys matematyki wyższej cz2
 • Gry produkcyjne – podstawy teoretyczne
 • Automatyka przemysłowa
 • Pracownia cieplna
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemysle
 • Współczesne urządzenia radiolokacyjna
 • Zaplecze techniczne transportu samochodowego Wyd. III rozsz. I uaktualn.
 • Materiałoznawstwo dla elektryków i elektroników
 • Elektroniczne maszyny cyfrowe
 • Zbiór zadań z mechaniki płynów nieściśliwych z rozwiązaniami
 • Maszyny elektryczne małej mocy
 • Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie
 • Kinetyka i mechanizm utleniania metali
 • Obsługa i naprawy silników elektrycznych
 • Podstawy analizy o prawie
 • Patologia Podręcznik dla śr.szkół m.
 • Przewodnik matematyczny cz.II
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.II
 • Elementy chemii ogólnej cz.II
 • Systemy mikroprocesowe
 • Metorologia żeglarska
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubesp.społ.
 • Rejestracja sygnałów fonicznych
 • Język Clipper PPP
 • Gospodarka gruntami budowlanymi. Przepisy i objaśnienia
 • Laboratorium mikrokomputerowe
 • Prywatyzacja.Klucz do lepszego zarządzania
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.Wyd.I. 311str.,23cm.
 • System rynkowy. Elementy mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
 • Strategia konkurencji.Metody analizy sektorów i konkurentów 373str,20cm
 • Analiza cz. II Ogólne struktury, funkcje algebraiczne, całkowanie, analiza tensorowa 640 str., 25 cm
 • Kodeks drogowy w pytaniach i odpowiedziach 216 str., 20 cm
 • Wielki słownik polsko-niemiecki t 2 z suplementem P-Ż 1134 str., 24 cm
 • Kodeks wykroczeń z komentarzem stan pr. 01.08.92 330 str., 24 cm
 • Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe 668 str., 23 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Leksykon inż.elektryka tom 1 Wyd I 731s 21cm
 • Demokracje europejskie
 • Filozofia -przewodnik dla początkujących 274 str., 20 cm
 • Leksykon przygotowania przemysłowych studiów Feasibility
 • 100 przepisów w języku Turbo Pascal dla systemu Windows
 • Socjologia wielkie struktury społeczne
 • Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Mechanika techniczna. wyd. 23 /prot.36-zamiany/ 461s 20cm
 • Instalacje elektryczne 366 str, 24 cm
 • Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 r Wyd.II 354 str, 20 cm
 • Wspomaganie komputerowe CAD CAM Wspomaganie komputerowe w niezawodności maszyn
 • Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie Wyd.II 408 str, 24 cm
 • Scalone przewodniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe 467 str, 24 cm
 • Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki 506 str, 24 cm
 • Windows 98 od A do Z 279 str, 24 cm
 • Panorama współczesnej myśli humanistycznej od strukturalizmu do postmodernizmu 432 str, 21 cm
 • Sztuka świata t.12. Leksykon A-K 399 str, 32 cm
 • Przewodnik po Unii Europejskiej od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu 283s 20cm
 • Przewodnik eksploatora oczyszczalni ścieków
 • BHP w praktyce 787s 23cm
 • Dzieje oręża polskiego 502 str, 32 cm
 • ABC Internetu 216 str. 24 cm
 • Chemia dla licealistów cz.I Chemia ogólna 359 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo w sieci 440 str, 24 cm

  06.08.2016. 18:54