Home · Blog · Raporty dodatkowe - gry strategiczne

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Raporty dodatkowe - gry strategiczne

Serdecznie prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację kursów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie poniższych źródeł na szkolenie Produkcyjne Gry Menedżerskie.
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż dobrana przez naszych trenerów lista zawiera lektury wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza projektowanych przez Państwa gier.
 • Wzmacnianie Umiejętności Przywódczych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Turzeja
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Cernowska
 • Przewozy jednostek ładunkowych.
 • Encyklopedia techniki ,energia jądrowa
 • Zasady międzynarodowe układy jednostki miar
 • Symulacje menedżerskie – fundamenty teoretyczne
 • Matematyczne Pzegląd współczesnej radioelektryki
 • Budowa przekładników
 • Książka w propagandzie bhp
 • Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach /95.11.20/
 • Transport wewnętrzny
 • Historia Elektryki Polskiej Elektroenergetyka t2
 • Miernictwo elektryczne - Poradnik
 • Statystyka ekonomiczna
 • Swoboda decyzji w organizacjach przemysłowych
 • Słownik techniczny hiszpańsko-polski.
 • Badania kontrolne samochodów
 • Elektryczne maszynowe elementy automatyki
 • English for communication
 • Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę w pyt.i odp.
 • Polskie prawo administracyjne cz. II
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Człowiek i chemia
 • Technologiczność konstrukcji maszyn
 • Programowanie w języku Pascal
 • Techniczna eksploatacja samochodów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy skrypt dla słuchaczy ,szkolenie kurs
 • Lotus 1-2-3 wersja 2.0 PPP
 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych
 • Poradnik montera elektryka
 • Układy scalone
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy. Wyd.III. 499 str. 20 cm
 • Fotoluminescencja roztworów 370 str., 24 cm
 • Elektrodynamika techniczna Wyd II 462s,24cm
 • Współczesne mieszkanie Wyd II 94 str., 21 cm
 • Poradnik montera elektryka Wyd.II
 • Kodeks wykroczeń z komentarzem stan pr. 01.08.92 330 str., 24 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Leksykon inż.elektryka tom 1 Wyd I 731s 21cm
 • Wielki słownik rosyjsko-polski tom I 863s 24cm
 • Układy wtryskowe benzyny - sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm
 • Weksel w obrocie gospodarczym wyd.VI 167s 20cm
 • Ćwiczenia z analizy matematycznej z zazstosowaniem systemów obliczeń symbolicznych 239 str., 23 cm
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów ch lodzących siłowni cieplnych Wyd.2 225 str,20 cm
 • Przewodnik po Polsce 1119 str,20 cm
 • Matematyka t 2 EIT Podręczniki akadem. wyd 11
 • Word 6.0 po polsku 342 str, 20 cm
 • Pracownia elektroniczna - elementy układów elektronicznych 172 str, 24 cm
 • Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szkół średnich i wyższych 267 str, 24 cm
 • Polskie instytucje finansowe w świetle nowego prawa 320 str, 24 cm
 • Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach.
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
 • Chemia ogólna z elementami biochemii 530 str, 24 cm
 • Elementy bankowości 143 str, 24 cm
 • Geografia gospodarcza - repetytorium 322 str, 24 cm
 • Fundamenty prawa europejskiego 417 str, 24 cm
 • Corel DRAW 9 PL - ćwiczenia praktyczne 124 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 25
 • Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji 215 str,24 cm
 • Animacja cyfrowych postaci D-126 282 str, 24 cm
 • Arytmetyka finansowa 206 str, 20 cm
 • Excel, praktyczne zastosowania z Biznesie

  11.04.2016. 14:15