Home · Blog · Materiały - symulacje szkoleniowe

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Materiały - symulacje szkoleniowe

Bardzo prosimy absolwentów naszych treningów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej książek w ramach warsztatu Gry Decyzyjne.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, że następujaca lista zawiera opracowania wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Państwa gier.
 • Budowanie Zachowań Menedżerskich w Konkurencyjnej Organizacji, Dawid Murań
 • Szkolenia Zawodowe, Karina Aldowska
 • Samochodowe silniki spalinowe
 • Rysunek techniczny
 • Poradnik inżyniera elektronika
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Ciężka praca fizyczna
 • Teoria maszyn i Pzegląd automatyki
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Chemia dla kl.II technikum i Liceum Zawodowego
 • Sterowanie eksploatacją urządzeń
 • Mechanizacja i automatyzacja w tłocznictwie
 • Mechanizacja wewnętrznego transportu
 • Wielki słownik z suplem.L-Z niemiecko-polski t.II
 • Mechanika ogólna t 2
 • Gospodarka skojarzona cieplno - elektryczna
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Słownik tech.Automatyzacja ang-niem,franc-hisz-pol-węg-sł.
 • Wybór idiomów angielskich
 • Węzły i połączenia konstrukcyjne.Projektowanie met.nosn.
 • Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
 • Hydrogeologia z podstawami geologii
 • Komputerowe układy automatyki
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym. t.I
 • Chemiczne skażenie żywności
 • Technologia budowy maszyn
 • Pomiary przyrządów pół-przewodnikowych
 • Programowanie systemów baz danych. Język Clipper
 • Visual Basic do Windows
 • Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski
 • Samochody marzeń
 • Microsoft ACCEES
 • Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Problemy optymalnego sterowania systemami o rozłożonych parametrach 244 str 20 cm
 • Samochodowe urządzenia elektryczne Wyd I 288s,23cm
 • Przewodnik-studiowania-ćwiczenia Ekonomia
 • Encyklopedja powszechna t 2 320 str.,24 cm
 • EXCEL 4.0 Makropolecenia w Mikrosoft 192 str., 24 cm
 • Praktyka kierowania Jak kierować sobą, innymi i firmą 613 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Urzadzenia elektroniki wyd 6 486s 20 cm
 • Elementy prawa Wyd.I 219 str., 20 cm
 • Micrografx DESIGNER 4.0,4.01PL,4.1TE 402 str, 24 cm
 • Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian 238s 24cm
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne Podręcznik dla technikum 288 str., 24 cm
 • Wstęp do nauki o państwie 193 str,20 cm
 • Prawo ochrony środowiska 459 str,23 cm
 • Leksykon biologiczny 794 str,24 cm
 • Auto Cad 13 PL dla Windows 95 T.2 277 str, 20 cm
 • Nowy słownik pedagogiczny 336 str,23 cm
 • Czytam rysunek elektryczny
 • Niekonstruktywne metody matematyki dyskretnej 119 str, 24 cm
 • Hydrostatyczny napęd maszyn
 • Windows 98 w.polska 593 str, 24 cm
 • Dochodząc do tak Negocjonowanie bez poddawania się.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - komentarz 485 str, 20 cm
 • Historia powszechna - wiek oświecenia 302 str, 24 cm
 • Inwestor giełdowy - zawód 329 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm
 • Wyznania filozofa 485 str, 24 cm
 • C++ Symfonia T.1 257 str, 24 cm
 • Wspomaganie komputerowe CADCAM Wspomaganie konstrułowania ukł.redukcji drgań i hałasu maszyn 452s 24cm
 • Język C w przykładach 488 str, 24 cm
 • Metaloznawstwo. wyd.7 514s 23cm

  07.05.2015. 11:43