Home · Blog · Baza wiedzy - symulacje strategiczne

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Baza wiedzy - symulacje strategiczne

Bardzo prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie opracowań jako aneks do programu Licencjonowane Gry .

Podręcznik kierowcy samochodowego

Elektrochemia

Encyklopedia techniki energia jądrowa.
Gry szkoleniowe – fundamenty teoretyczne
Silniki elektryczne liniowe
Termodynamika układów złożonych
Ogniwa paliwowe
Geografia ekonomiczna
Poradnik dyżurnego ruchu
Zarys elektrotechniki
Nowoczesne metody malowania
Zgarniarki maszynoznawstwa specjalistyczne
Maszyny i napęd elektryczny - wyd.II
Symbole graficzne w elektrotechnice,elektronice i automatyce
Podręczne tablice matematyczne pięciocyfrowe
Przewodnik elektroenergetyka przemysłowego Wyd. III popr. I uzup.
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Polacy na szlakach techniki
Specjalne zagadnienia dynamiki i sterowania układów elektromechanicznych /prot. nr 51- zamiany/.
Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych. Leksykon.
Raport o stanie świata 1984
Historia Polski 1864-1948
Przewodnik po technice mikrokomputerowej
Commodore 64 Instrukcja obsługi
Podręcznik metrologii. T. 2
Obciążenia cieplne turbin parowych.
Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
Elementy fotochemii
Rozmówki angielskie.
Stacje i urządzenia elektroenergetyczne.Wyd.II zmienione. 350str.,23cm.
Podręczny słownik niemiecko-polski. Wyd XIII. 1032 str., 20 cm
Corel DRAW 4.0 175 str., 15 cm
Mechanika budowli ujęcie komputerowe T 2 335 str., 24 cm
Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
Technologia - roboty malarskie Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 542 str., 20 cm
Sekrety C++ 670 str., 24 cm
Słownik pierwiastków chemicznych 238 str., 21 cm
Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
Prawo spółek wraz z komentarzem i pełnymorzecznictwem Wzory pism Wyd IV poszerz one 419s 20cm
Energoelektronika
Świat matematyki 380 str., 24 cm
Systemy bankowe Przykład Republiki Federalnej Niemiec 126s 20cm
Office English korenspondencja handlowa elektroniczne biuro zebrania 389s 24cm
Encyklopedia biznesu T.2 736 str.24 cm
Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
Word 6 dla Windows krok po kroku w.polska + dyskietka 286 str,24 cm
Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych 997 str, 24 cm
Anteny.Przewodnik dla krótkofalowców SP 2MBE 202 str, 24 cm
Chemiczne metody analizy ilościowej Wyd.IV 464 str, 20 cm
Word 97 - po prostu 292 str, 24 cm
Podręcznik chemii organicznej 607 str, 24 cm
Układy elektroniczne cz.III układy i systemy cyfrowe 272 str, 24 cm
Fundamenty projektowania technicznego Wspomaganie komputerowe CAD CAM
Innowacje i zmiany w firmie 342 str, 24 cm
Słownik ortograficzny 941 str, 24 cm
Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych 249 str, 24 cm
Gramatyka angielska wyd 1 213s 20cm
Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych 363 sytr, 24 cm
Podstawy chemii nieorganicznej cz.1 334 str, 24 cm
Rachunkowość finansowa 526 str, 24 cm
Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich 368 str, 24 cm
Pzegląd badań inżynierskich

30.11.2014. 08:27