Home · Blog · Baza subwencji na treningi zamknięte

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Baza subwencji na treningi zamknięte

Kursanci z niektórych podmiotów wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Opolski Fundusz Regionalny” na cztery Szkolenia Zarządzanie Zespołem dofinansowanie nabywają wymienione tutaj projekty:
 • Szkolenie Księgowych w spółce Maszynohut
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • zdigitalizowany proces Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • innowacyjna platforma świadczenia usług drogą elektroniczną - MarketIT
 • innowacyjny model zbierania, archiwizacji i analizy wyników pomiarów procesu produkcyjnego
 • opracowanie harmonogramu rozwoju importu - wybór optymalnych instrumentów proeksportowych.
 • sporządzenie metodyki wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • opracowanie i wdrożenie modelu zarządzania informacją i komunikacją z klientem
 • opracowanie i implementacja nowej technologii produkcji detali do układów chłodniczych
 • opracowanie i wdrożenie sprzętu do uruchomienia nowej usługi mobilnej - PKWiU 64.20.15.
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w nowoczesnych grupach produktowych
 • sporządzenie oraz uruchomienie produkcyjne nowoczesnych aluminiowych procesów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • struktura B2B automatyzująca wymianę informacji ze zintegrowanymi modelami informatycznymi partnerów Signum sp.z.o.o.
 • system stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • unowocześnienie istniejącego serwisu mobilnego chce.to poprzez uruchomienie nowych e-usług.
 • proces automatycznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 • wdrożenie harmonogramu ekspansji importu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • wdrożenie portalu e-testy.pl - budowa bazy i sprzedaż cyfrowych programów e-nauczania na poziomie gimnazjum.
 • wdrożenie nowoczesnego procesu odczytywania i identyfikacji kodów multimedialnych i kreskowych za pomocą głosu
 • wdrożenie nowoczesnych usług promowania oferty dla Singli i kojarzenia osób samotnych
 • implementacja harmonogramu intensyfikacji eksportu w przedsiębiorstwie P.W. Foliarex Sp. z o.o.
 • wdrożenie do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych nowoczesnej konstrukcji.
 • uruchomienie elektronicznej usługi wsparcia procesów nabycia za pośrednictwem modernizacyjnej platformy przetargowej
 • stworzenie mobilnego portalu do rezerwacji biletów lotniczych, wzbogaconego o innowacyjne kryteria wyszukiwania
 • wypracowanie zdalnego serwisu systemowego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0.
 • zbudowanie zdalnego serwisu oferującego wirtualnego doradcę w zakresie zarządzania i integracji codziennych czynności

  27.04.2016. 00:07