Home · Blog · Artykuły - gry szkoleniowe

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Artykuły - gry szkoleniowe

Gry szkoleniowe w naszym programie dla technologów będą sformułowane na tym materiale informacyjnym.

Bardzo prosimy uczestników naszych szkoleń i symulacji biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie poniższych lektur w uzupełnieniu do treningu Autorskie Gry Szkoleniowe.

Podręcznik kierowcy zawodow. kat.B

Montaż i eksploatacja kondensatorów elektroenergetycznego

Ewidencja środków trwałych i amortyzacji

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Relacje człowiek wypadek a profilaktyka wypadków przy pracy

Algol 60 skrócona instrukcja z przykładami

Pomiary wielkości nieelektrycznych

Laboratorium maszyn elektrycznych cz.I /prot.nr 54/zamiany/

Eksploatacja handlowa kolei czII

Mechanizacja i automatyzacja w tłocznictwie

Ustroje budowlane Układy nośne budynku

Uprzemysłowienie Polski 1945-1975

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego

Metody ergonomiczne

Niezawodność zasilania energią elektryczną

Mały słownik włosko-polsko, polsko-włoski

Zabezpieczenia diod i tyrystorów

Budownictwo ogólne w urządzaniu terenów zieleni

Programowanie w języku Basic

Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.II

Majątek małżonków

Energetyka a ochrona środowiska

Zarys metod statystycznych

ABC porządków domowych

Encyklopedia języka C dla IBM PC t.I

IBM PCiPC DOS

Prawo o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości

Arkusz kalkulacyjny Qnattro PRO pierwsze kroki

Strategie w biznesie

Modele probabilistyczne w sieciach elek-troenergetycznych. Wyd.I. 251str.,20cm.

Paradox. 408str.,23cm.

Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji 142 str., 21 cm

Rozmówki polsko-niemieckie 212 str., 20 cm

Przed chwilą jeszcze działał Proste rozwiązania małych i dużych problemów z komputerem 256 str., 16 cm

Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm

Word 2.0 dla Windows 287 str., 24 cm

Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm

Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne

Algebra i geometria analityczna wielowymiarowa w zadaniach Wyd.VI 162 str., 20 cm

Demokracje europejskie

Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm

Uprawa roślin ozdobnych Wyd.III 893 str., 25 cm

MS Windows v.3.x w sieci Novell 2.x/3.x /dyskietka/ 204 str, 21 cm

Samochody osobowe cz.8 Opisy techniczne i dane regulacyjne 232 str,24 cm

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Komentarz do cz.II KPC

Technika zamocowań Kołki śruby nity zszywki klejenie

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych 469 str, 24 cm

Excel 7 krok po kroku 642 str, 24 cm

Kodeks drogowy 364 str, 20 cm

Chemia wód powierzchniowych 342 str, 24 cm

Elementy konstrukcji mechanicznych dla elektroników 145 str, 24 cm

Podstawy elektrotermii cz.II 432 str, 24 cm

Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu 309 str, 24 cm

Przewodnik współczesnego savoir-vivre'u 216 str, 24 cm

Przewodnik po czasach w języku angielskim 212 str, 21 cm

Medycyna naturalna w leczeniu bólów pleców 151 str, 24 cm

Prawo działalności gospodarczej -komentarz 945 str, 21 cm

Obiektowe bazy danych.Modele danych i języki 250s 23cm

Rachunkowość przedsiębiorstw w procesi integracji z Unią Europejską 269s 23cm

Globalizacja – wyzwania i zagrożenia

Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach

Tajniki marketingu - przewodnik po marketingu dla studentów 462 str, 24 cm

16.12.2014. 16:20